YNFlogo
USAflag Thaiflag

head2

ttc

 

 

FB Visit us on Facebook
YT Visit us on Youtube

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: ข่าวและกิจกรรม ::

English Camp at Saint Francis Xavier School Phare
20-21 กันยายน 2557

 

"คลิกชมภาพกิจกรรม"

TTC Midterm Meeting 2014 :
วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2557

:: เมื่อวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิโยนกได้จัดกิจกรรมประชุมกลางเทอม
สำหรับครูภาษาอังกฤษ โครงการครูภาษาอังกฤษเพื่อโรงเรียนไทย ณ ห้องประชุมกิ่งกนก
โรงแรมเอเชียลำปาง จ.ลำปาง

"คลิกชมภาพกิจกรรม"

เยี่ยมโรงเรียนเครือข่าย จ.ชัยภูมิ :
วันที่ 5-8 สิงหาคม 2557

:: ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ ประธานมูลนิธิโยนก
เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายที่ จ.ชัยภูมิ พร้อมเยี่ยมชมการเรียนการสอนของครูอาสาฯ
ชาวอเมริกันและมีโอกาสร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ

"คลิกชมภาพกิจกรรม"

แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่ 23 : 3 สิงหาคม 2557

: : ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ ประธานมูลนิธิโยนก นำทีมนักวิ่งครูอาสาฯโครงการครูภาษาอังกฤษ
เพื่อโรงเรียนไทย ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่ 23

"คลิกชมภาพกิจกรรม"

 

 

คอนเสิร์ตมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
Stanford University Concert Thailand

 
มูลนิธิโยนก 444/4 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054-315515 แฟ็กซ์. 054-315801 e-mail: contact@yonokfoundation.org