ติดต่อ มูลนิธิโยนก : YONOK Foundation
ที่อยู่: 444/4 อาคารโจ-เบซซี่ แบ๊กซเตอร์
ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-315515, 087-7862315 โทรสาร 054-315801
อีเมล contact@americanthaifoundation.org หรือ contact@yonokfoundation.org
ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ
(Dr.Nirund Jivasantikarn)
ประธานมูลนิธิโยนก
(President of YONOK Foundation)
โทร. 054-315515 อีเมล nirund1945@gmail.com