ข่าวกิจกรรม
13 ก.ค.61 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเครือข่าย สังเกตการสอนของครูอาสาสมัครที่มูลนิธิโยนกส่งไปทำหน้าที่ใน รร.อนุบาลแพร่ และ รร.วัดเมธังกราวาส พบว่า คุณครูอาสา ได้แก่ Miss Melanie Gwen Lopez, Miss Courtney Chi-young Johnson และ Miss Jade Elyse Noelle Thompson
กิจกรรมส่งเสริมการเขียน และการอ่านภาคฤดูร้อน
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561
ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท
มีทั้งหมด 6 กิจกรรม ดังนี้
1. ประกวดเขียนความเรียง
2. ประกวดเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ
3. ประกวดแต่งกลอนแปด
4. ประกวดนิทานภาพวาดมือ
5. ประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ
6. ยกย่องนักอ่านประจำห้องสมุด
สิ้นสุดการรับผลงาน 27 เม.ย.2561

Learning English with Teach Thailand Corps
ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง 10 ก.พ. - 18 มี.ค. 2561

3 มี.ค.61 - TTC Mini English Camp - ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

27 ม.ค.61 - กอล์ฟการกุศลมูลนิธิโยนก 2018

16-17 ธ.ค.60 - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ณ LK Park

1 ธ.ค.60 - พบกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำแอทแลนต้า สหรัฐอเมริกา


News in Television
March 2015 : TNN news channel visited Anuban Phrae School and Mongkol Vittaya School,Lamphun to captures TTC Teachers in action and to interview Dr. Nirund Jivasantikarn, the president of Yonok Foundation.